biletalsat.com

Üyelik Ana Sözleşmesi

Ek – 2

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

 

Son güncellenme tarihi 09.12.2018

 

Şirket’in size karşı sorumluluklarını sınırlaması sebebiyle işbu bölümü lütfen dikkatlice okuyun.

 

1. Aşağıda yer alan alt bölümlerden her biri sadece geçerli yasaların izin verdiği ölçüde uygulanır. İşbu belgedeki hiçbir husus hukuken sınırlanamayacak haklarınızı sınırlamaya yönelik değildir. İşbu koşulların herhangi bir bölümü ya da işbu bölüm hakkında emin değilseniz, lütfen Üyelik Ana Sözleşmesini onaylamadan, platformu kullanmadan ya da platforma erişmeden önce bir hukuk danışmanı ile görüşün. Bu konu ile ilgili [email protected] adresinden de yardım isteyebileceğinizi unutmayın. Platformu kullanarak ya da platforma erişerek Üyelik Ana Sözleşmesi ile bilrlitke işbu bölümdeki tüm koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. İşbu koşulları kabul ederek önemli bazı yasal haklarınızı Şirkete karşı sınırlamış olursunuz.

2. Platform size tüm hataları ile birlikte, mevcut olduğu üzere ve Şirket’in üye içeriğini görüntülemeyeceği, denetleyemeyeceği ya da araştıramayacağı anlayışı ile sunulur. Ancak şirketin, Üyelik Ana Sözleşmesi’nde yer alan ve gerekli gördüğü sair nedenlerle üye içeriğinizi görüntüleyebileceğini ve denetleyebileceğini unutmayınız. Bu itibarla, biliniz ki siteyi kullanımınıza ilişkin tüm takdir ile risk tarafınıza aittir. Zira Şirket, sitenin kalitesi, doğruluğu ya da güvenilirliği, sitenin güvenliği ya da site içeriği hakkında hiçbir iddia ya da taahhütte bulunmaz. Bu doğrultuda, şirket örneğin sitenin işletilememesi, bulunamaması ya da güvenlik açığından ya da sitede bulunan, sitede kullanılan ya da site vasıtasıyla sunulan üye listeleri, değerlendirmeleri, incelemeleri, ölçümleri ya da yorum tavsiyelerinin kalitesi, doğruluğu ya da güvenilirliğinden kaynaklanan kayıp ya da zarardan ötürü size karşı sorumlu değildir.

3. Şirket, platformun, üyelerin ya da platformda liste halinde verilen üyeler ya da reklamcılar gibi üçüncü taraflara istinaden hiçbir iddia ya da taahhütte bulunmaz. Bu doğrultuda, Şirket, başka bir üyenin ya da şirketin içeriğinizi, üyelik bilgilerinizi ya da paylaştığınız kişisel bilgilerinizi kötüye kullanması ya da platformdaki diğer üyelerden biri ile menfi bir deneyiminiz olması hali dahil bunların eylemleri ya da ihmallerinden kaynaklanan kayıp ya da zarardan ötürü size karşı sorumlu değildir. Platform vasıtasıyla üçüncü taraflarca sunulan biletlerin satın alması ve kullanımına ilişkin tüm takdir ve risk tarafınıza aittir. Ancak Şirket, Üyelik Ana Sözleşmesi’nin 5. ve 6. bölümlerinde yer alan ve Şirket’in Cezai Şart Politikaları ile belirlenen hususlarının ihlal edilmesinden dolayı alıcıları satıcılara, satıcıları alıcılara karşı korumak için elinden gelen çabayı gösterir.

4. Şirket, platfromda üyeler tarafından sunulan biletler itibariyle Üyelik Ana Sözleşmesi’ndeki istisnalar dışında garantiler ve ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil sarih ya da zımni tüm garantilerden açıkça feragat eder. Çünkü Şirket, platformda herhangi bir etkinlik için bilet tedarik etmeyip sadece bilet arz edenler ile talep edenleri bir araya getiren konumdadır. Şirketten birinin temsilcisi tarafından size yapılan yazılı ya da sözlü bilgi ya da tavsiyeler bir taahhüt ya da garanti oluşturmaz.

5. Platform veya ilgili hizmetlerden memnun olmamanız halinde ya da şikayete yol açan sair durumda tek ve münhasır hakkınız ile çözüm yolunuz platformu kullanımınızı ya da platforma erişiminizi sonlandırmanız ve durdurmanızdır. Bunun dışında bize [email protected] adresinden ulaşabileceğinizi, deneyiminizi ve şikayetiniz paylaşabileceğinizi hatırlatırız.

6. Platform ya da işbu koşullar ile ve Şirketin maruz kaldığınız kayıplar ya da zararlar için size karşı azami toplam sorumluluğu tarafınızca yapılan en son işlemden Şirket’in elde ettiği hizmet bedeli ile sınırlıdır. Bu sorumluluğun yegane ve tek ispat aracı meşru yargı organlarınca verilmiş kesin kararlardır. 

7. Son olarak Şirket; yukarıda açıklanan koşullar kapsamında doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai, cezalandırıcı, itimat ya da netice kabilinden doğan zararlar; hasılat kaybı, ticari kesinti,  saygınlığa gelen zarar, bilgi ya da veri kaybı dahil her türlü sorumluluğundan feragat eder.

İlgilendiğiniz etkinliklerden anlık haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.